Lê Nguyễn Hoàng Khuyên tìm việc làm Trưởng Phòng - Trợ Lý Thư Ký - Chuyên Viên Phòng Hành Chánh Nhân Sự
 • Lê Nguyễn Hoàng Khuyên
( Nữ - 36 tuổi - Độc thân - Bình Dương )

  Mục tiêu

Một công việc ổn định, gắn bó lâu dài, song hành phát triển sự nghiệp cùng Công ty.

 Kinh nghiệm

 • Công Ty TNHH Điện Máy Hồ Hải ( Tổng Nhân Viên: 65)
  Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự - Nhân sự - Từ 7/2007 đến 12/2007

  Nhiệm vụ, trách nhiệm:
  - Quản lý công việc hành chánh
  - Tuyển dụng nhân sự
  - Tính lương, đề bạt khen thưởng.
  - Theo dõi quy chế phục lợi cho người lao động theo pháp luật: HĐLĐ, BHXH, BHYT,...
  - Viết quy trình tác nghiệp, Bảng Mô Tả Công Việc
  - Phụ Trách pháp lý doanh nghiệp
  - Tham mưu Ban Giám Đốc về Quy chế tiền lương, thưởng phạt , tuyển dụng và đào tạo nhân sự
 • Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy(Tổng Nhân viên:> 300 )
  Trưởng Phòng Hành Chánh – Nhân Sự - Nhân sự - Từ 12/2007 đến 5/2009

  Nhiệm vụ, trách nhiệm:
  - Quản lý và điều hành các công việc Hành Chánh, Nhân sự.
  - Phụ trách Tuyển dụng, đào tạo phát triển, đánh giá hiệu quả công việc.
  - Tuyển dụng: Tìm kiếm nơi cung cấp, thu thập hồ sơ tuyển dụng cho các Phòng ban và các Văn Phòng Đại Diện tại Miền Nam
  - Kết hợp các Bộ phận/phòng ban xây dựng bảng mô tả công việc.
  - Quản lý Lao Động Tiền Lương: Theo dõi quy chế phúc lợi cho người lao động theo đúng pháp luật: HĐLĐ, BHXH, BHYT, lương, đề bạt khen thưởng...
  - Quản Lý Bộ phận Nguyên Vật Liệu.
  - Quản Lý Bộ Phận gửi Thư Quốc Tế
  - Quản Lý Hồ Sơ Nhân Sự.
  - Tham mưu Giám đốc về chiến lược sử dụng nhân sự , đề bạt khen thưởng.
  - Tham mưu Giám Đốc về chế độ xây dựng tiền lương.
  - Xây dựng và triển khai hệ thống văn bản quản lý công ty. Nội quy, khen thưởng, luân chuyển.
  - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  - Phụ trách thủ tục pháp lý doanh nghiệp, trực tiếp làm việc với các cá nhân, cơ quan nhà nước. Quan hệ các cơ quan chức năng..........
  - Quản lý và thực hiện thủ tục hồ sơ Thành Lập Chi Nhánh – Văn Phòng Đại Diện Công ty trên toàn quốc.
  - Quản lý Tài sản, chi phí sinh hoạt nội bộ tại Công ty và các Văn Phòng Đại Diện trên toàn Quốc.
  - Tham mưu và chuẩn bị thủ tục mở các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Cổ Đông của Công ty.
  - Lập kế hoạch & triển khai tổ chức chương trình các sự kiện: Lễ Thành Lập Công ty, Tổ chức các chuyến đi chơi cho các nhân viên, bộ phận, văn phòng Đại điện.
  - Quản lý, kiểm soát , và lập Công văn , Quyết định theo Quyết định của Ban Giám Đốc
  - Các công việc trực thuộc P. Hành Chánh giải quyết.
  Trực tiếp quản lý giao việc và kiểm soát các nhân viên sau:
  - Nhân viên lao động tiền lương: 1
  - Nhân viên làm thư Quốc Tế: 1
  - Nhân viên Phòng Nguyên Vật Liệu: 1
 • Công Ty Cổ Phần Trường Hải (Tổng Nhân viên: >5000)
  Chuyên viên Chính Sách Lao Động Tiền Lương ( và phụ trách HCVP KVNB) - Nhân sự - Từ 5/2009 đến 9/2010

  Nhiệm vụ, trách nhiệm:
  - Làm việc trực tiếp các BP/PB thuộc VPTQ và gián tiếp các Giám Đốc, Trưởng phòng/bộ phận các Công ty, CN trực thuộc.
  - Tính Lương VPTQ (>100 CBCNV),
  - Trực tiếp giải quyết các đề nghị từ các VP Khu vực và làm công tác tham mưu hướng dẩn các VP Khu vực, Cty con, Chi Nhánh về quy trình tính lương, các chế độ: Lương, BHXH, Thuế TNCN theo quy định của Tổng công ty và nhà nước đã ban hành.
  - Phụ trách làm Hồ sơ thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN hàng tháng, năm cho người lao động tại VPTQ, dịch vụ, tư vấn, người nước ngoài….
  - Quản lý trực tiếp nhân sự phụ trách công việc theo dõi chế độ BHXH,BHYT,BHTN, các chế độ liên quan Bảo Hiểm của KVNB ( > 1000NV)
  - Nhận đề nghị và giải quyết các chế độ phúc lợi cho người lao động: Nghỉ việc, BHXH, BHYT, BHTN, Đám cưới, đám tang…. Thaco group. Tham mưu hướng dẩn và giải quyết cho các Cty con, Chi Nhánh độc lập. Và giải quyết các chính sách chế độ cho người Lao Động theo đúng quy trình Công ty ban hành.
  - Triển khai, tổng kết , lưu kết quả đánh giá khen thưởng định kỳ theo quý, năm
  - Ra các quyết định khen thưởng, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm nhân sự.
  - Tham mưu và cùng xây dựng chính sách chế độ tiền lương, quy chế hành chánh phúc lợi công ty
  - Báo cáo công việc định kỳ và theo thời điểm yêu cầu của Ban Lãnh Đạo: Tổng hợp tiền lương, quỹ hành chánh…. toàn goup hàng tháng, hàng quý, tổng kết cuối năm báo cáo định kỳ. Tổng hợp tình hình nhân sự
  - Lập kế hoạch dự trù Quỹ lương ( lương, BHXH, BHYT,BHTN, dự trù giải quyết chế độ nghỉ việc trong năm…) quỹ hành chánh tháng, quý, năm. Kế hoạch làm việc tuần, tháng, quý…
  - Làm việc trực tiếp với các quản lý Khu vực, Chi nhánh & Công ty con...
  - Trực tiếp làm việc với Ban Kiểm Soát tổng công ty về việc báo cáo Hội Đồng Quản Trị về chính sách chế độ người lao động đã thực hiện định kỳ trong năm.
  Hổ trợ BP Nhân sự:
  - Hổ trợ nguồn tìm ứng viên phù hợp với vị trí theo nhu cầu tuyển dụng hiện tại của công ty.
  - Hướng đẩn hội nhập về Nội quy, chế độ…cho các nhân viên mới.
  - Hổ trợ công tác tổ chức các lớp hướng dẩn hội nhập.
  - Tham mưu xây dựng quy trình lưu trử hồ sơ nhân sự, theo dõi Hợp đồng lao động.
  - Tham gia BPNS và các Phòng ban xây dựng bản mô tả công việc tại các Phòng ban/Bộ phận.
  - Theo dõi và kiểm soát quá trình đào tạo CBCNV theo quy định của công ty.
  - Theo dõi Hợp Đồng Lao Động. Lưu hồ sơ nhân sự.
  - Báo cáo tình hình sử dụng nhân sự định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo.
  Phụ trách Hành Chánh Văn Phòng – Khu vực Nam bộ:
  Công việc:
  - Xây dựng và triển khai hệ thống văn bản quản lý KVNB, soạn thảo văn bản, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản lý và sửa chữa tài sản, quan hệ các cơ quan chức năng..........
  - Trực tiếp giải quyết các đề xuất chế độ ốm đau, đám cưới , đám tang...; chi phí công tác... thuộc chi phí Hành chánh.
  - Viết quy trình quản lý công tác hành chánh.
  - Quản lý, theo dõi công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Căn tin , đảm bảo chất lượng ăn uống cho CBCNV toàn KV.
  - Quản lý Đội xe
  - Phụ trách lập kế hoạch, quản lý, theo dõi hậu cần các sự kiện Lễ Hội: Thành lập Công Đoàn, Thanh Niên, Đảng...;tiếp đón các phái đoàn trong và ngoài nước, Lễ kỷ niệm, bàn giao xe khách hàng...
  - Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ lên Ban Lãnh Đạo KV và Tổng Công Ty.
  - Phụ trách tiếp nhận báo cáo chi phí, công việc phát sinh hành chánh từ các CN, công ty con thuộc Khu vực Nam bộ, tập hợp báo cáo lên BP Hành Chánh Tổng Công Ty.
 • Bao Mat
  Truong Phong Hanh Chanh - Nhan Su - Nhân sự - Từ 10/2010 đến 0/0

  +Quản lý: - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của bộ phận hành chánh nhân sự. - Quản lý, điều động, đánh giá công việc của các nhân viên trong cùng bộ phận trực thuộc. - Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty. Ban hành, giám sát chặc chẻ. - Xây dựng quy chế lương thưởng - Xây dựng quy trình đánh giá định kỳ. - Xây dựng văn hóa làm việc tại công ty. - Tham mưu, xử lý các tranh chấp lao động theo luật lao động. - .Báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất do Ban Giám Đốc yêu cầu. - Thực hiện các công việc do Ban Giám Đốc ban hành. +Đào tạo và tuyển dụng: - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tháng, quý , năm… - Xây dựng quy trình tuyển dụng và đào tạo. - Thực hiện và triển khai quy trình đánh giá định kỳ. - Thực hiện công việc đào tạo và hướng dẩn cho các nhân viên củ theo định kỳ và nhân viên mới. - Trực tiếp phỏng vấn ứng viên vị trí : Trưởng phòng kinh doanh, chuyên viên, cán sự…. - Thực hiện và kiểm soát theo dõi hợp đồng lao động. +Công tác tiền lương: - Xây dựng thang bảng lương, quy chế chính sách lương thưởng. - Lập kế hoạch và báo cáo quỷ lương định kỳ và đột xuất theo yêu cầu Ban Giám Đốc. - Kiểm tra và giám sát công tác tính lương của nhân viên phụ trách tính lương. - Giải quyết các chính sách chế độ cho người lao động. - Đảm bảo công tác bảo mật thông tin về tiền lương.

  +Hành chánh: - Quản lý chung về hành chánh tổng hợp. - Quản lý công tác soạn thảo và ban hành các văn bản. - Xử lý, và đảm bảo nội dung, công tác lưu giữ các văn bản hành chính. - Xây dựng nội quy, quy trình hành chánh ban hành và giám sát thực hiện các công tác hành chánh. - Xây dựng quy trình quy chế phúc lợi, quản lý chi phí hành chánh. - Đại diện Công ty làm việc với các Đơn vị bên ngoài - Thực hiện các công tác liên quan đến pháp lý công ty. - Quản lý con dấu và tài sản công ty. - Đảm bảo công tác hậu cần của công ty. - Thực hiện công tác an ninh, vệ sinh./.

 Kỹ năng chuyên môn

- Quản trị Hành chính văn phòng. - Phỏng vấn, tổng hợp, phân tích và ra quyết định, - Kỷ năng giao tiếp bằng lời và bằng văn bản , kỹ năng giải quyết các tình huống xung đột, mâu thuẩn… - Kỷ năng lập kế hoạch, báo cáo định kỳ và trường hợp đột xuất theo yêu cầu Ban Lãnh Đạo. - Kỷ năng làm việc độc lập, theo nhóm - Kỷ năng đánh giá, khích lệ và phê bình. - Tham mưu cho Ban lãnh đạo và các nhà quản lý trực tiếp trong Công ty về kiến thức, phương pháp quản trị nhân sự. - Giao việc, ủy quyền và kiểm soát công việc chặc chẻ. - Hướng dẫn, đào tạo, - Tạo động lực - Quản trị sự thay đổi
Kỹ năng khác
Năng lực & kinh nghiệm:
- Quản lý, điều hành công việc hành chánh nhân sự.
- Am hiểu và vận dụng Luật lao động, chính sách tiền lương, các phúc lợi liên quan; bảo hiểm, công tác hoạch định và đánh giá Nhân sự theo định kỳ. Xây dựng sơ đồ tổ chức, Bảng mô tả CV các phòng ban….
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Linh động và sáng tạo trong xử lý công việc.
- Tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chính quyền địa phương.
- Gia nhập môi trường làm việc nhanh chóng.
- Xây dựng các quy trình thuộc tổ chức HCNS.
- Đọc, hiểu và ban hành triển khai những quy định cho phù hợp với điều kiện của đơn vị, thực hiện và kiểm soát những quy định, xử lý những tình huống vướng mắc xảy ra trong quá trình áp dụng.
- Tìm kiếm ứng viên, kỷ năng phỏng vấn trong tuyển dụng.

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn : Đại học
Tốt nghiệp tại trường : Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh
Ngành học : Kinh Tế
Tốt nghiệp năm : 2006
Xếp loại : Khá
Ngoại ngữ và các bằng cấp khác
Ngoại ngữ : English - Tiếng Anh
Trình độ tin học :
Bằng cấp / Chứng chỉ : - Word, excel, Powerpoint, phần mềm nhân sự. Internet. Phần mềm thuế TNCN

 Hồ sơ ứng tuyển

Trưởng Phòng - Trợ Lý Thư Ký - Chuyên Viên Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Mức lương:  Từ 8 - 10 triệu VNĐ | Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng đăng nhập

(NTD đăng nhập để thực hiện chức năng này)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bạn quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản đăng nhập?

Hãy đăng ký!

Chia sẻ việc làm

Chia sẻ việc làm phù hợp đến bạn bè của bạn
Hoặc chia sẻ qua email
Người nhận
Chủ đề

Bạn của bạn đã gửi đến bạn hồ sơ ứng tuyển từ lookjob.vn, bạn của bạn thấy rằng hồ sơ này có thể bạn quan tâm.

Tên ứng viên :
Vị trí ứng tuyển :

Đăng tin tuyển dụng Hoàn toàn Miễn Phí tại lookjob.vn!
Với một tài khoản bạn có thể:

 • Nhận thông báo ứng tuyển hằng ngày.
 • Tiếp cận ngân hàng hồ sơ ứng viên phong phú.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhanh chóng.
Bây giờ bạn có thể Đăng ký ngay!

Trân trọng
BP.Chăm sóc khách hàng
lookjob.vn

Mã xác nhận captcha