Nguyễn Minh Trí tìm việc làm Sales Supervisor,Area Sales Manager.
 • Nguyễn Minh Trí
( Nam - 35 tuổi - Đã kết hôn - Thái Nguyên )

  Mục tiêu

 Kinh nghiệm

 • Công ty TNHHSXTMDV Tân Hiệp Phát (THP GROUP) - Bắc Giang - Việt Nam
  Profesional Sales Supervisor - Từ 1/2013 đến 11/2013

  Từ 01/2013 - Nay Công ty TNHHSXTMDV Tân Hiệp Phát
  ( Đơn vị sản xuất Bia & Nước giải khát)

  Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor)

  • Phụ trách khu vực : Bắc Giang,Bắc Ninh.
  • Tuyển dụng,huấn luyện và đào tạo nhân viên bán hàng lấy đơn đặt hàng bằng máy PDA của hệ thống quản lý bán hàng DMS & DMS Pro.
  • Phân công công công việc cụ thể đến từng nhân viên,chăm sóc 100% các khách hàng có trong MCP trên từng Sub Route đã được bộ phận Sales Automarket khảo sát và lập sơ đồ tuyến hoàn chỉnh.Nắm bắt số liệu bán hàng chính xác theo từng ngày thông qua báo cáo của đội ngũ nhân viên bán hàng cũng như kiểm soát hàng tồn kho thực tế của Nhà Phân Phối.
  • Hàng tháng thông báo chỉ tiêu bao phủ,chỉ tiêu doanh số cho NPP cùng đội ngũ nhân viên khi nhận được thông báo từ Công ty.Đưa ra kế hoạch cùng NPP và đội ngũ nhận viên kế hoạch để thực hiện tốt các mục tiêu,chỉ tiêu mà Công ty đề ra.
  • Training cho đội ngũ nhân viên am hiểu về Công ty,công nghệ,sản phẩm để phục vụ tốt cho công việc bán hàng.
  • Hỗ trợ nhân viên bán hàng hoàn thành chỉ tiêu độ phủ, doanh số và các chỉ tiêu khác của Công ty đưa ra và cấp trên phân bổ.Hướng dẫn nhân viên qui trình bán hàng 6x9, kỹ năng vượt qua phản bác và trưng bày sản phẩm theo mô hình,hướng dẫn của Công ty tại văn phòng NPP cũng như ngoài thị trường.nhằm mục đích ngày càng nâng cao năng lực,kỹ năng bán hàng của nhân viên.Kết hợp kiểm tra thị trường để nâng cao ý thức kỷ luật,thái độ làm việc nhằm thay đổi thái độ trong công việc của nhân viên theo hướng tích cực,ngày càng chuẩn mực và chuyên nghiệp.Hướng tới đạt các mục tiêu,mong đợi mà Công ty đã đề ra.Báo cáo đầy đủ,chính xác các số liệu bán hàng cho cấp trên và các phong ban liên quan đúng lịch trình,thời gian,form mẫu theo qui định của Công ty.
  • Cập nhật thường xuyên các thông tin của đối thủ cạnh tranh thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng,qua thực tế công tác cũng như những khó khăn gặp phải trên thị trường cho cấp trên trực tiếp để có biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời.
  • Kiểm soát nhân viên bán hàng và Nhà Phân Phối bán đúng giá,đúng khuyến mại theo qui định của Công ty.
  • Cập nhật thường xuyên MCP.Thêm các Outlet mở mới và loại bỏ các Outlet đã ngừng việc kinh doanh hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh để điều chỉnh MCP phù hợp với thực tế,tiềm năng thị trường và thời gian làm việc của nhân viên bán hàng trên tuyến bán hàng.Triển khai kế hoạch bán hàng cá nhân.
  • Bám sát,nắm bắt kết quả bán hàng của đội ngũ nhân viên đã đạt được so với chỉ tiêu của tháng theo ngày,tuần.
  • Tổ chức họp để triển khai các mục tiêu công việc đầu ngày làm việc đến đội ngũ nhân viên bán hàng và tổng kết,đánh giá kết quả công việc cuối ngày làm việc so với mục tiêu đầu ngày tại văn phòng NPP.Phát huy các mặt tích cực,hạn chế các mặt còn hạn chế trong công việc ngoài thị trường của từng nhân viên.Đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh tại thị trường ngoài mong muốn.
  • Đánh giá năng lực,mức độ hoàn thành công việc và ghi chép vào sổ nhật ký huấn luyện từng nhân viên sau mỗi lần Workwith để có kế hoạch huấn luyện,đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng bán hàng của nhân viên ngày càng tốt hơn.
  • Kiểm soát hàng tồn kho NPP theo qui định của Công ty để đảm bảo lượng hàng tồn kho luôn đáp ứng cho việc giao hàng cho khách hàng theo đơn đặt hàng của nhân viên.Kiểm soát chặt chẽ lượng hàng bán sỉ của NPP về giá cả cũng như khu vực mà NPP đang quản lý.Kiểm tra thực tế,thường xuyên số lượng cũng như hạn sử dụng của các sản phẩm.Đặc biệt là những sản phẩm bán chậm,sản phẩm có hạn sử dụng ngắn để có kế hoạch thúc đẩy ra thị trường.Lên kế hoạch đặt hàng cho NPP vào ngày hôm sau về số lượng và chủng loại từng SKUs.Kiểm soát POSM,xây dựng hình ảnh sản phẩm Công ty tại thị trường khu vực phụ trách.Kiểm soát việc giao hàng của NPP các đơn đặt hàng của NVBH theo Policy của Công ty là 24h.
  • Hàng tuần,tháng trao đổi và đánh giá phần lợi nhuận ROI cùng NPP.
  • Tổ chức chiến dịch bán hàng cho các siêu thị,cửa hàng tự chọn trong khu vực.
  • Tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng,người tiêu dùng thông qua NPP.
  Từ 01/2013 - Nay Công ty TNHHSXTMDV Tân Hiệp Phát
  ( Đơn vị sản xuất Bia & Nước giải khát)

  Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor)

  • Phụ trách khu vực : Bắc Giang,Bắc Ninh.
  • Tuyển dụng,huấn luyện và đào tạo nhân viên bán hàng lấy đơn đặt hàng bằng máy PDA của hệ thống quản lý bán hàng DMS & DMS Pro.
  • Phân công công công việc cụ thể đến từng nhân viên,chăm sóc 100% các khách hàng có trong MCP trên từng Sub Route đã được bộ phận Sales Automarket khảo sát và lập sơ đồ tuyến hoàn chỉnh.Nắm bắt số liệu bán hàng chính xác theo từng ngày thông qua báo cáo của đội ngũ nhân viên bán hàng cũng như kiểm soát hàng tồn kho thực tế của Nhà Phân Phối.
  • Hàng tháng thông báo chỉ tiêu bao phủ,chỉ tiêu doanh số cho NPP cùng đội ngũ nhân viên khi nhận được thông báo từ Công ty.Đưa ra kế hoạch cùng NPP và đội ngũ nhận viên kế hoạch để thực hiện tốt các mục tiêu,chỉ tiêu mà Công ty đề ra.
  • Training cho đội ngũ nhân viên am hiểu về Công ty,công nghệ,sản phẩm để phục vụ tốt cho công việc bán hàng.
  • Hỗ trợ nhân viên bán hàng hoàn thành chỉ tiêu độ phủ, doanh số và các chỉ tiêu khác của Công ty đưa ra và cấp trên phân bổ.Hướng dẫn nhân viên qui trình bán hàng 6x9, kỹ năng vượt qua phản bác và trưng bày sản phẩm theo mô hình,hướng dẫn của Công ty tại văn phòng NPP cũng như ngoài thị trường.nhằm mục đích ngày càng nâng cao năng lực,kỹ năng bán hàng của nhân viên.Kết hợp kiểm tra thị trường để nâng cao ý thức kỷ luật,thái độ làm việc nhằm thay đổi thái độ trong công việc của nhân viên theo hướng tích cực,ngày càng chuẩn mực và chuyên nghiệp.Hướng tới đạt các mục tiêu,mong đợi mà Công ty đã đề ra.Báo cáo đầy đủ,chính xác các số liệu bán hàng cho cấp trên và các phong ban liên quan đúng lịch trình,thời gian,form mẫu theo qui định của Công ty.
  • Cập nhật thường xuyên các thông tin của đối thủ cạnh tranh thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng,qua thực tế công tác cũng như những khó khăn gặp phải trên thị trường cho cấp trên trực tiếp để có biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời.
  • Kiểm soát nhân viên bán hàng và Nhà Phân Phối bán đúng giá,đúng khuyến mại theo qui định của Công ty.
  • Cập nhật thường xuyên MCP.Thêm các Outlet mở mới và loại bỏ các Outlet đã ngừng việc kinh doanh hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh để điều chỉnh MCP phù hợp với thực tế,tiềm năng thị trường và thời gian làm việc của nhân viên bán hàng trên tuyến bán hàng.Triển khai kế hoạch bán hàng cá nhân.
  • Bám sát,nắm bắt kết quả bán hàng của đội ngũ nhân viên đã đạt được so với chỉ tiêu của tháng theo ngày,tuần.
  • Tổ chức họp để triển khai các mục tiêu công việc đầu ngày làm việc đến đội ngũ nhân viên bán hàng và tổng kết,đánh giá kết quả công việc cuối ngày làm việc so với mục tiêu đầu ngày tại văn phòng NPP.Phát huy các mặt tích cực,hạn chế các mặt còn hạn chế trong công việc ngoài thị trường của từng nhân viên.Đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh tại thị trường ngoài mong muốn.
  • Đánh giá năng lực,mức độ hoàn thành công việc và ghi chép vào sổ nhật ký huấn luyện từng nhân viên sau mỗi lần Workwith để có kế hoạch huấn luyện,đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng bán hàng của nhân viên ngày càng tốt hơn.
  • Kiểm soát hàng tồn kho NPP theo qui định của Công ty để đảm bảo lượng hàng tồn kho luôn đáp ứng cho việc giao hàng cho khách hàng theo đơn đặt hàng của nhân viên.Kiểm soát chặt chẽ lượng hàng bán sỉ của NPP về giá cả cũng như khu vực mà NPP đang quản lý.Kiểm tra thực tế,thường xuyên số lượng cũng như hạn sử dụng của các sản phẩm.Đặc biệt là những sản phẩm bán chậm,sản phẩm có hạn sử dụng ngắn để có kế hoạch thúc đẩy ra thị trường.Lên kế hoạch đặt hàng cho NPP vào ngày hôm sau về số lượng và chủng loại từng SKUs.Kiểm soát POSM,xây dựng hình ảnh sản phẩm Công ty tại thị trường khu vực phụ trách.Kiểm soát việc giao hàng của NPP các đơn đặt hàng của NVBH theo Policy của Công ty là 24h.
  • Hàng tuần,tháng trao đổi và đánh giá phần lợi nhuận ROI cùng NPP.
  • Tổ chức chiến dịch bán hàng cho các siêu thị,cửa hàng tự chọn trong khu vực.
  • Tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng,người tiêu dùng thông qua NPP.

 Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng vi tính Kỹ năng bán hàng thuyết phục Kỹ năng xử lý phản bác Kỹ năng tuyển dụng và huấn luyện nhân viên cấp dưới Kỹ năng lập kế hoạch,sắp xếp công việc. Kỹ năng đàm phán,thương lượng Kỹ năng động viên

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn :
Tốt nghiệp tại trường : Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học : Quản trị kinh doanh tổng hợp
Tốt nghiệp năm :
Xếp loại :
Ngoại ngữ và các bằng cấp khác
Ngoại ngữ :
Trình độ tin học : chứng chỉ tin học B
Bằng cấp / Chứng chỉ : Được đào tạo kỹ năng bán hàng cơ bản (07 Bước bán hàng) của Công ty Pepsico Việt Nam tại Hà Nội Được đào tạo & cấp chứng nhận Profesional Sales Supervisor 05/2005 tại Công ty TNHHSXTMDV Tân Hiệp Phát (THP GROUP) tại Bình Dương. Được đào tạo kỹ nă

 Hồ sơ ứng tuyển

Sales Supervisor,Area Sales Manager.
Mức lương:  Từ 8 - 10 triệu VNĐ | Nơi làm việc: Hà Nội

Nhà tuyển dụng đăng nhập

(NTD đăng nhập để thực hiện chức năng này)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bạn quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản đăng nhập?

Hãy đăng ký!

Chia sẻ việc làm

Chia sẻ việc làm phù hợp đến bạn bè của bạn
Hoặc chia sẻ qua email
Người nhận
Chủ đề

Bạn của bạn đã gửi đến bạn hồ sơ ứng tuyển từ lookjob.vn, bạn của bạn thấy rằng hồ sơ này có thể bạn quan tâm.

Tên ứng viên :
Vị trí ứng tuyển :

Đăng tin tuyển dụng Hoàn toàn Miễn Phí tại lookjob.vn!
Với một tài khoản bạn có thể:

 • Nhận thông báo ứng tuyển hằng ngày.
 • Tiếp cận ngân hàng hồ sơ ứng viên phong phú.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhanh chóng.
Bây giờ bạn có thể Đăng ký ngay!

Trân trọng
BP.Chăm sóc khách hàng
lookjob.vn

Mã xác nhận captcha