mạng-việc-làm-hot-2013
 
Mời phỏng vấn nhanh
Tiết kiệm thời gian tối đa cho quá trình tuyển dụng
mạng-việc-làm-hot-2013
Thông báo đến ứng viên ngay khi có yêu cầu phỏng vấn từ NTD.
Hỗ trợ nhà tuyển dụng cài đặt thời gian phỏng vấn và quản lý tối ưu nhất thời gian này.
Nhắc nhở NTD và ứng viên thời gian phỏng vấn để có sự chuẩn bị tốt nhất.
Cập nhật thông tin và thông báo liên tục nếu có sự thay đổi liên quan đến từng buổi phỏng vấn